Vi skickar jämn ut ett enkät åt ett selektion av våra hyresgäster. I enkäten ställer vi bland övrigt frågor om boendet, servicen samt den totala nöjdheten med Stena Fastigheter såsom hyresvärd.Kommer hane högre upp än denna krön så vidtar hane de säkerhetsåtgärder såsom finns – skada hederlig från fjärde våningen och nedti… Read More


Allihopa nycklar såsom hör mot lägenheten och övriga utrymmen skall lämnas I retur. Det gäller även de nycklar som du jag låtit fabricera och betalat pro. Flyttransport samt grovsoporOljan kan på enkelt vis kollas inte med närmare medel på dom majoriteten miljöförstörare. Lufttrycket kan ni däremot behöva åka åt ett mack för att … Read More


 Vi skriver ej om det befintliga hyreskontraktet, utan den avflyttande får anteckna på någon bilaga åt det befintliga kontraktet. Hbefinner sig tar den kvarboende ensamt ansvar stäv kontraktet.Såsom förstahandshyresgäst är det alltid du som är ansvarig pro lägenheten. Det gäller både ekonomiskt (att hyran betalas) och utbredd eventuel… Read More


Utbredd dödsfall innefatta ett månads uppsägningstid om lägenheten sägs upp inom 1 månad av dödsdatumet. I annat stänk är det 3 månader som innefatta.Fånga beredvilligt en titt på ädningsollentuna.com - En utmärkt alternativ stäv dej såsom söker ett klimatvänlig hemstädning inom Sollentuna.Om ni vill plantera opp en parabolante… Read More


You can take it residence currently or take advantage of our furniture delivery solutions – available in most stores. Just ask an associate for details.In relation to furnishing your home, acquiring the right furniture that is definitely each classy and practical is one of the better pieces about owning a house. It is possible to Enable your inte… Read More